Skip isb news

  ISB news

  Picture of Tam Nguyen
  Hướng dẫn đăng nhập hệ thống elearning.isb.edu.vn
  by Tam Nguyen - Tuesday, 16 February 2016, 3:55 PM
   

  Thân gửi các bạn sinh viên/ học viên ISB.

  Các bạn có thể đăng nhập hệ thống qua 2 hình thức:

  1. Đối với các bạn sinh viên/ học viên đã được cấp email dưới dạng: msv@student.isb.edu.vn thì đăng nhập thông qua button màu đỏ "LOGIN BY @STUDENT.ISB.EDU.VN". Hệ thống sẽ chuyển sang xác thực tài khoản thông qua gmail mà trường đã tạo. 

  2. Đối với các bạn sinh viên/ học viên chưa được cấp email thì login bằng username và password mặc định được cấp ban đầu là Mã học viên.

  Login elearning

   
  Picture of Tam Nguyen
  Thông báo cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống
  by Tam Nguyen - Friday, 4 October 2013, 8:36 AM
   

  Các bạn sinh viên thân mến. Các bạn vui lòng cập nhật email trong profile của mình để thuận tiện trong việc liên lạc trao đổi thông tin giữa Viện và các bạn.

  Chúc các bạn học tập vui vẻ!