Skip isb news

  ISB news

  Picture of Tam Nguyen
  Thông báo cập nhật thông tin sinh viên trên hệ thống
  by Tam Nguyen - Friday, 4 October 2013, 9:36 AM
   

  Các bạn sinh viên thân mến. Các bạn vui lòng cập nhật email trong profile của mình để thuận tiện trong việc liên lạc trao đổi thông tin giữa Viện và các bạn.

  Chúc các bạn học tập vui vẻ!